Kodai

 

Jeigu Jūs planuojate įsidarbinti vairuotoju – ekspeditoriumi vežti krovinius arba keleivius – pagal Europos Sąjungos direktyvą Jums privaloma  baigti pradinės arba periodinės profesinės kvalifikacijos kursus (vairuotojams žinomą pavadinimu „95 kodas“).
PAJŪRIO VAIRAVIMO MOKYKLOJE organizuojami PRADINĖS IR PERIODINĖS KVALIFIKACIJOS kursai.

Programos pavadinimas:

  • Motorinių  transporto priemonių kroviniams ir  keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (150 val.) (kodas 265104112)
PRADINĖS KVALIFIKACIJOS KURSAI VYKSTA KARTĄ PER MĖNESĮ.             
  KAINA – TIK 220,- EUR
Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją privalo įgyti: 
Asmenys, norintys vežti krovinius  C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.
Vairuotojo amžius ir  mokymosi trukmė, siekiant vairuoti  C, CE kategorijų transporto priemones kroviniams vežti: 
  • 21 metai ir daugiau – 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
  • Asmenys, norintys vežti keleivius  D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d. Vairuotojo amžius ir  mokymosi trukmė, siekiant vairuoti  D, DE kategorijų transporto priemones keleiviams vežti: 21 metai ir daugiau – 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
  • Pradinės profesinės kvalifikacijos kursų metu išklausysite  140 ak. val.  specialų teorijos kursą (krovinių vežimo taisyklės, muitinės procedūros, darbo/poilsio režimai, CMR, TIR, tachografas, įvairios techninės savybės), tuomet 10 ak. val. su sunkvežimiu arba autobusu mokysitės ekonominio vairavimo subtilybių, krovinių tvirtinimo arba keleivių vežimo/įlaipinimo taisyklių. Taip pat išmoksite ekstremaliomis sąlygomis suvaldyti sunkvežimį arba autobusą ant slidžių ir judančių dangų specializuotame autodrome. Baigę kursus laikysite baigiamąjį testą.

Programos pavadinimas:
  • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa (35 val.) (kodas 260104108)
 Vairuotojai privalo išklausyti periodiškai ( kas penkerius metus) 35 valandų (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą. 
KURSAI VYKSTA KIEKVIENĄ SAVAITĘ.
KURSŲ KAINA TIK – 80,- EUR
Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val.
Periodinės profesinės kvalifikacijos kursų metu išklausysite 35 ak. val. teorijos kursą. Išklausius teorijos kursą bus laikomas žinių patikrinimo testas.
Vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.
Reikalingi dokumentai:
  •  vairuotojo pažymėjimas
  •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas